Начало/Новини

Накратко за Технобиос


Контакти / регистратура

Лечебни методи

Отличителни черти на центъра

Научни публикации / Документи / Често задавани въпроси

Любопитно

Галерия

РазниEnglish


началоОсновен персонал (CV)

Основният персонал на центъра включва:

Проф. д-р Илия Ватев, дм, учредител на “Технобиос”, лекар-репродуктивен биолог (специалност медиц. биология) и научен консултант по асистирано оплождане; у нас и в чужбина с прякото участие на д-р Ватев са заченати над хиляда и триста деца чрез различни техники на асистираната репродукция. Професор при катедра в Софийския медицински университет
Prof. Dr Iliya Vatev, MD,PhD – the Centre’s founder, reproductive biologyst and scientific director ; Professor, Medical University, Sofia


Проф. д-р Илко Карагьозов, дмн, научен консултант акушер-гинеколог

Prof. Dr Ilko Karagousov, MD, DSci – obstetrician- gynaecologist and scientific adwiser.


Проф. д-р Димитрина Димитрова, дм– лекар - репродуктивен биолог(специалност медиц. биология)
Ръководител на катедрабиология Софийския медицински университет

Prof. Dimitrina Dimitrova, MD, PhD, reproductive biologyst; Head of Department of biology; Medical University, Sofia


Специалисти акушер-гинеколози:

 Всички отговарят на изискванията на Наредбата за асистирана репродукция.

  

Д-р Христо Василев, акушер-гинеколог с дългогодишен стаж по специалността в софийска АГ болница. Проявява подчертан интерес към асистираната репродукция.
Отговорник по асистирана репродукция.
Личен мобилен т. 0888 63 77 40


 

Д-р Емил Желязков, акушер-гинеколог с дългогодишен стаж по специалността в софийска АГ болница. Също проявява подчертан интерес към асистираната репродукция


Д-р Минко Еврев, резервен акушер-гинеколог


Dr Minko Evrev, MD –obstetrician - gynaecologist


Главен екип анестезиолози:

 

Д-р Мартин Лубих, специалист анестезиолог и вътрешни болести.

GSM: 0878 721 470

Dr Martin Lubih MD – anaesthesiologyst & specialist internal medicine

Д-р Велимир Папазов, специалист анестезиолог,

GSM: 0889 402 323

Dr Velimir Papazov MD – anaesthesiologyst.

 Консултанти на МЦ”Технобиос”
Центърът сътрудничи със сертифицирани лаборатории, други здравни заведения и е сключил договори за сътрудничество с изявени, водещи специалисти в следните, свързани с асистираната репродукция области:

андрология/урология– проф. д-р Йорданка Узунова (Катедра урология/андрология, Софийски медицински университет) ;

ендокринология– д-р Емил Начев (УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” Софийски медицински университет) ;

медицинска генетика – проф. д-р Драга Тончева (ръководител на Катедра по медицинска генетика, Софийски медицински университет) ;

В допълнение сътрудничеството ни обхваща и други специалисти от страната (предимно от катедрите на медицинските факултети), а също и колаборация (консултации при нужда или по желание на пациентите) със световно известни центрове за асистирана репродукция, с които основателят на “Технобиос” има дългогодишно сътрудничество или в чиято дейност е участвал (виж CV на основния лекарски персонал, списъците на научните публикации, академичната страница на Софийския медицински университет и други документи в сайта).

СV на основния персонал:

Проф. д-р Илия Цветанов Ватев, доктор по медицина (копие от академичния сайт на Медицинския университет - София)

 

 

 

 

Европейски формат на автобиография

 

  

Лична информация

 

Име

 

Ватев Илия Цветанов

Адрес

 

ул. Здраве № 2, София 1431, България

Телефон

 

359 2 9172 700

Факс

 

 

E-mail

 

I.Vatev@gmail.com

 

Националност

 

българин


 

Дата на раждане

 

11. 12. 1947


 

 

Трудов стаж

Дати (от-до)

 

2011 -

Име и адрес на работодателя

 

Катедра биология, Предклиничен университетски център, Медицински факултет на Софийски медицински университет, България, София 1431, ул. Здраве № 2

Вид на дейността или сферата на работа

 

Научно-изследователска, учебна и лечебна дейност

Обучение на студенти

Администрация

Заемана длъжност

Основни дейности и отговорности

 

Професор

Ръководител на Лаборатория „ин витро“ оплождане и предимплантационна ембриология и до м. 06.2012г на Катедра биология, СМУ

Ръководство и контрол на научната и административна дейност на гореспоменатата лаборатория и на катедрата по биология (до м. 06.2012г).

Ръководител на докторанти в областта на репродуктивната биология и асистираната репродукция на човека.

Изнасяне на лекции и участие в изпити (на български и английски език) на студенти първи курс (медици, дентални медици и фармацевти) по биология, паразитология и сравнителна анатомия, както и свободноизбираеми модули (кредитна система) „Биология и имунология на размножаването и развитието“ / „Биология на паразити с важно медицинско значение“. Участия с рецензии/становища в избори на докторанти и професори на Катедрата.

Член на Факултетния съвет, Медицински факултет, СМУ

 

 

 

 

 

 

Дати (от-до)

 

2000-2010

Име и адрес на работодателя

 

Предклиничен университетски център, Медицински факултет на СМУ, ул. Здраве № 2.

Вид на дейността или сферата на работа

 

Ръководство и контрол на научно-изследователската, преподавателската и административна дейности на катедрата по биология.

Лечебна/Експертна дейност

Обучение на студенти

Заемана длъжност

 

 

Доцент

Ръководител катедра и ръководител на Лаборатория за „ин витро“ оплождане и предимплантационна ембриология

Основни дейности и отговорности

 

Управленческа, образователно-изследователска и административна дейност на катедрата по биология.

Изследователска работа. Научно ръководство на петима докторанти и двама дипломанти в областите репродуктивна биология и асистирана репродукция на човека. Ръководител на специализанти по медицинска биология.

Лечение на пациенти чрез техниките на асистираната репродукция (МЦ „Технобиос“)

Разработка и ръководство на научни проекти в Катедрата по биология.

Експертна и лечебна дейности. Експертиза по биологичната част на процедурата за извънтелесно оплождане на човешки овоцити/култивиране на предимплантационни ембриони и съдействие в тази област на Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ) към МЗ.

Изнасяне лекции и изпитване (на български и английски език) на студенти първи курс (медици, дентални медици и фармацевти) по биология, паразитология и сравнителна анатомия.Автор/съавтор и редактор на учебници и учебни помагала по биология, сравнителна анатомия и паразитология. Лекции в свободноизбираеми от студентите извънаудиторни модули (кредитна система) - модули „Биология и имунология на развитието“ и „Биология на паразитите“. Издаване на учебници по биология и паразитология.
Председател на държавната комисия към Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност „медицинска биология“

Член на Факултетния съвет, Медицински факултет, СМУ.

 

Дати (от-до)

 

1998 - 2000

Име и адрес на работодателя

 

Предклиничен университетски център, Медицински факултет на Софийски медицински университет, ул Здраве № 2

Вид на дейността или сферата на работа

 

 

Заемана длъжност

 

Доцент, ръководител на Лаборатория за „ин витро“ оплождане и предимплантационна ембриология.

Временно изпълняващ длъжността Ръководител катедра

Ръководител на Катедра биология

Основни дейности и отговорности

 

Управленческа и административна работа в Катедрата и Лабораторията за „ин витро“ оплождане и предимплантационна ембриология.

Научно-изследователска дейност и научно ръководство на докторанти, дипломанти и специализанти.

Лечебна дейност в Програма за лечение на безплодието „Технобиоасистънс“, действаща на територията на Катедрата (Лаборатория за „ин витро“ оплождане) след съдействие от страна на Ръководството на МУ-София и спонсорството на Фондация „Отворено общество“

Разработка и ръководство на научни проекти в страната и водещ изследовател в наши и международни такива.

Председател на държавната комисия към Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност „медицинска биология“.

 

 

Авторство и съавторство в издаването на учебни помагала и учебници за студенти по медицина, дентална медицина и фармация.

Работни посещения (като поканен учен) във водещи центрове за асистирана репродукция в обитаваните континенти.

Участие като арбитър в кандидатстудентските изпити.


 

 

Дати (от-до)

 

1985 – 1998

 

Име и адрес на работодателя

 

Научен медико-биологичен институт на МА-София и Предклиничен университетски център, Медицински факултет на СМУ

Вид на дейността или сферата на работа

 

Научно-изследователска, лечебна и преподавателска работа

Заемана длъжност

 

Главен асистент

Доцент

Координатор на предложената от него и одобрена от Министъра на здравеопазването и от Председателя на МА „Програма за лечение на човешкото безплодие чрез „ин витро“ оплождане, изпълнявана на територията (едноименната лаборатория) на Катедрата.

Основни дейности и отговорности

 

Лечебна дейност – успешно прилагане за пръв път в България (1987г) на техниката за „ин витро“ оплождане и други методи на асистираната репродукция на пациенти със средни и тежки форми на безплодие. След съдействие от страна на Ръководството на МУ-София и спонсорството на Фондация „Отворено общество“ на територията на Катедрата основава Програма за лечение на безплодието „ТЕХНОБИОАСИСТЪНС“, която успешно ръководи.

Проучвания в областта на асистираната репродукция – по специално в биологичната част на процедурите и микроманипулации с гамети от бозайници и човек, завършени със специализация в Италия по линията на НАТО.

Участие в два международни проекта финансирани от Европейската Комисия (1994-1996г) - „Плодовитост, безплодие и човешки ембрион“,в колаборация с 15 европейски страни ръководени от Университета на Суонси, Уелс и „Развитие на децата създадени в резултат на новите репродуктивни технологии“ в сътрудничество с Великобритания, Холандия, Испания, Италия и България, ръководен от Сити Юниверсити, Лондон.

Експертна дейност в медицинската секция на Фондация „Отворено общество“, София от основаването до закриването и (1991-1998г).

Основаване и ръководство на две успешни програми за лечение на безплодието чрез техниките на асистираната репродукция – в І-ва АГ болница Т. Киркова, София (сега Св. София) и първата такава програма в провинцията – в Медицински университет, гр. Плевен.

 

 

Изнасяне лекции и изпитване на студенти първи курс (медици, дентални медици и фармацевти) по биология, паразитология и сравнителна анатомия. Лектор по тези дисциплини на потоците англоговорещи студенти от организирането на това обучение в СМУ.

Обучение (тематични лекции и практични умения) на специалисти и специализанти акушер-гинеколози (българи и чужденци) за клиничното приложение на асистираната репродукция – цикъл лекции „Безплодие в семейството“ (Майчин дом, СМУ).

Разработка на проекти. Работни визити във водещи клиники по асистирана репродукция на човека. Повече от 2.5 г.(1990-93г.) работа като поканен учен-репродуктивен биолог в Geniki kliniki IVF Center и Аристотеловият университет на гр.Солун ; Advisors: Prof. S. Mantalenakis & Assoc.Prof. B. Tarlatzis (документирани 120 бременности от 800 извършени процедури за „ин витро“ оплождане).

Член на Научно-учебния съвет на НМБИ, МА.

Участие като арбитър в кандидатстудентските изпити.


 

 

Дати (от-до)

1980- 1985

Име и адрес на работодателя

 

Катедра биология, Научен медико-биологичен институт на МА-София, ул. Здраве № 2.

Вид на дейността или сферата на работа

 

Научно-изследователска, преподавателска и административна дейности.

Заемана длъжност

 

Главен асистент

Административен главен асистент на катедрата

Отговорник за научната работа и студентския кръжок в катедрата по биология.

Основни дейности и отговорности

 

Разработка и защита (свободен аспирант) на докторска дисертация. Тема на дисертацията:“Биологични и имунологични проучвания върху in vitro оплождането при бозайници“

Научно-приложни проучвания върху „ин витро“ взаимодействието на човешки гамети и условията за култивиране на човешки предимплантационни зародиши.

Дългосрочна специализация в Париж след спечелване на Националната премия по медицина за експериментални проучвания върху техниките на извънтелесно оплождане.

Основаване и ръководене на първата у нас Лаборатория за „ин витро“ оплождане и експериментална ембриология на територията на Катедрата. Разработване на нови репродуктивни биотехнологии.

Обучение на студенти по биология, паразитология и сравнителна анатомия – практически и семинарни занятия.

 

 

 

 

Дати (от-до)

 

1973- 1980

Име и адрес на работодателя

 

Катедра биология, Научен медико-биологичен институт на МА-София, ул. Здраве № 2.

Вид на дейността или сферата на работа

 

Преподаване (пълен практически курс) по биология, сравнителна анатомия и паразитология на студенти медици и стоматолози.

Изследователска работа в секция „имунология на репродукцията“.

Самостоятелно разработване на основните методи и техники за „ин витро“ оплождане – капацитация на сперматозоидите, хиперовулация при гризачи и култивиране на гамети и зиготи в химически дефинирани среди.

Специализация по медицинска биология.

Заемана длъжност

 

Асистент, старши асистент и главен асистент (след придобиване на специалност).

Основни дейности и отговорности

 

Усвояване на основните имунологични методи, както и експерименталното разработване за пръв път у нас на техниките за „ин витро“ оплождане.

Обучение на студенти.

Участие (проверяващ писмени работи) в кандидатстудентската кампания на МА.

 

 

 

 

Дати (от-до)

 

1972-1973

Име и адрес на работодателя

 

Градска болница, гр. Левски, Плевенски окръг

Вид на дейността или сферата на работа

 

Лечебно-профилактична работа

Заемана длъжност

 

Участъков терапевт ; след начална специализация – „Завеждащ очен кабинет“ в поликлиниката на гр. Левски

Основни дейности и отговорности

 

Лечение на пациенти ; извършване на амбулаторни очни операции

 

 

 

Образование и обучениe


 

 

 


 


 

 

Дати (от-до)

 

2003 - 2005

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Катедра по медицинска педагогика, СМУ

 

Основни предмети/застъпени професионални умения

Наименование на придобитата квалификация

 

Специализация по медицинска педагогика


 


 

Свидетелство за придобита специалност серия - АС №009986/01.01.2005

Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

медицинска педагогика“


 

Дати (от-до)

 


 

1993-1993

 

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

NATO Invited Professor Fellowship – Servizio di fisiopatologia della riproduzione, Universita degli studi di Bologna, Italy

Основни предмети/застъпени професионални умения

Наименование на придобитата квалификация

 

Тема: „Асистирано оплождане и ИКСИ техника“

Advisor: Prof. Carlo Flamigni

Микрохирургични репродуктивни технологии, вкл. ембриобиопсия.

Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

 


 

Дати (от-до)

 


 

1983-1984

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

C I E S, Paris ; Hopital Saint Antoine & Hopital Antoine Beclaire

Основни предмети/застъпени професионални умения

Наименование на придобитата квалификация

 

Тема: „Имунология на бременността, in vitro оплождане и трансфер на зародиши“ Ръководител: Prof. G.A. Voisin

Репродуктивни биотехнологии

Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

 


 


 


 


 

Дати (от-до)

 


 


 


 


 

1974-1978

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Отдел „Следдипломна квалификация“ Медицинска академия, София

Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Биология, сравнителна анатомия и паразитология. Репродуктивна биология

Наименование на придобитата квалификация

 

Диплома за придобита специалност „Биология“ №19276/1.VІ.1978

Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

 

Медицинска биология /Биология на човека/

Дати (от-до)

 

1965 - 1972

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Висш медицински институт, гр. София

Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Специалност: медицина (по време на цялото следване демонстрант, а по-късно кръжочник в катедрата по биология)

Наименование на придобитата квалификация

 

Лекар

Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

Образователна степен „магистър“ (завършено висше образование по специалност медицина – лекар ; диплом № 012110/1972г.)


 

Дати (от-до)

 


 

1962-1965

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

І-ва мъжка гимназия, гр. Плевен

Основни предмети/застъпени професионални умения

Наименование на придобитата квалификация

 

Подготовка по всички общообразователни дисциплини

Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

Средно образование

 

 

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

 

 

Майчин език

 

български


 

Други езици


 

 

 

[Език]

Четене

 

английски , френски и руски - отлично

Писане

 

английски, френски и руски – мн.добре

Разговор

 

английски и френски – мн.добре, руски - добре

 

Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

 

Колегиалност/толерантност при колективни действия, научни разработки и в лечебната дейност. Поемане на отговорности. Умения за: прилагане на съвременни методи в научната дейност и разработване на нови терапевтични техники – създател на ново лечебно направление и школа; разработка и ръководство на проекти ; управленческа и организационна дейности.

Горепосочените умения са придобити по време на образованието и аспирантурата, а след това и като изследовател, лекар, преподавател, специализант, ръководител на специализирана лаборатория, катедра и медицински центрове.


 

 

Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

 

УМЕНИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ, АДМИНИСТРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

УМЕНИЯ ЗА РЪКОВОДСТВО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ЛЕКАРСКИ ЕКИПИ И НА МЛАДИ УЧЕНИ:


 

Ръководител и водещ изследовател в редица български проекти (виж по-долу),на три организирани от него програми (екипи) за лечение на безплодието и участие в два големи научни проекта на Европейската Комисия, ръководени от Университет Суонси, Уелс и Сити Юнивърсити, Лондон.


 

Защитили докторанти – 7 броя:


 

Явор Крумов Владимиров – тема: Диагностични тестове за оценка на овариалния резерв при жени с инфертилитет. София,2003

 

Ралица Стефанова Живкова - тема:„Човешки яйцеклетки и зиготи – плоиден и пронуклеарен статус при неуспешно in vitro оплождане”, София, 2005

 

Стефка Методиева Делимитрева – тема: Клетъчна и ядрена деструкция и хромозомни дефекти при предимплантационни човешки ембриони. София, 2005

 

Майя Дянкова Маркова – тема: Цитоскелетни структури – аналози на интермедиерните филаменти и техните белтъци в мъжки гамети от бозайници.,София 2005

 

Весела Борисова Николова – тема: Мъжки идиопатичен инфертилитет: семинологични и клинико-лабораторни методи на изследване и тяхното проследяване. София, 2007

 

Вера Илиева Дамянова – тема: Геномни нарушения в половите хромозоми при пациенти с безплодие


 

Илияна Николаева Бътева-Христова – тема: Проучвания върху влиянието на нискомолекулни стресови протеини при оплождане и бременност у бозайници


 

Като личен принос за академичното развитие на сътруднички от Катедрата може да се разглежда скорошното хабилитиране на три от изредените докторантки, на които съм бил ръководител и при тяхната специализация.


 

Защитили дипломанти – 2 броя


 

Росица Николаева Стояновска, фак.№ 20144 ;Тема на дипломна работа: „Оценяване на кумулусно-овоцитни комплекси за целите на асистираното оплождане“.


 

Борислав Емилов Арабаджиев, фак.№ 20104 ; Тема на дипломна работа:

Изолиране и характеризиране на миша клетъчна линия от екстра-ембрионална ендодерма“.

Специализанти от страната и чужбина - 8 броя българи и двама чужденци (д-р Х. Донат от Германия и д-р Ф. Дахно от Русия)


Ралица Стефанова Живкова

 

Стефка Методиева Делимитрева

Вера Илиева Дамянова

Венера Панталеева Николова

Андон Крумов Тошев

Ралица Стоилова Джупанова

Валери Рангелов Велев

Зафер Ахмед Сабит


 


 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

От 26г. възраст като асистент, а по-късно като старши и главен асистент преподава биология, сравнителна анатомия и паразитология по време на практическите упражнения/семинари на студенти медици и стоматолози. Въвежда ново упражнение по „ин витро“ оплождане, на което от 1985г., студентите извършват и наблюдават началното взаимодействие на половите клетки извън организма. След хабилитацията изнася лекции по гореспоменатите дисциплини (на български и английски език ) на първокурсници по медицина, дентална медицина и фармация. Изнасяни и специализирани лекции в областта на асистираната репродукция пред специализанти акушер-гинеколози и др. медицински специалисти. До сега общо са обучавани 41 випуска студенти и 10 специализанти.

Автор/съавтор на 12 учебника и учебни помогала по преподаваните дисциплини както следва:

 1. Ватев, Ил. Оплождане „ин витро“. В: Ръководство за практически упражнения по биология. (Ред. Б.Ботев, Л.Наков),МФ,София, 1985, 79-83.

 2. Ватев, Ил. Отровни животни ; Оплождане „ин витро“. В: Ръководство за практически упражнения по биология., МФ, София, 19 , 47-50 ; 61-64.

 3. Василевска-Декова М., В.Сарафян, Ил. Ватев. Паразитология (с въпроси за самоподготовка). Пловдив, 1996.

 4. Василевска-Декова М., Ил. Ватев, Хр.Радева-Куямова, В.Сарафян. Медицинска биология. Пловдив, 2002. (ІІ изд. 2005).

 5. Василевска-Декова М., В.Сарафян, Ил.Ватев. Паразитология. Пловдив, 2002.

 6. Ватев Ил., Б.Ботев, Ив.Буланов, Р.Попиванов, Ц.Маринова, М.Цонева-Манева. Паразитология Учебник за медицинските университети. Реко, София, 2003.

 7. Сарафян,В., М. Василевска-Декова, Ил. Ватев, Хр.Радева-Куямова. Медицинска биология. Пловдив, 2005.

 8. Ватев, Ил., В.Ишев, Д.Ковачев, Ц.Маринова, Г.Николов, С.Станилова. Биология. Учебник за медицинските университети с примерни тестове по медицинска биология (Ред. Ил. Ватев). Реко, София, 2005.

 9. Ватев, Ил., В.Ишев, Д.Ковачев, Ц.Маринова, Г.Николов, С.Станилова. Биология. Учебник за медицинските университети. (Ред. Ил.Ватев). Реко, София, 2006.

 10. Тестове по биология, паразитология и сравнителна анатомия за студенти по медицина, стоматология и фармация от медицинските университети. Авторски колектив от катедра Биология (Ред. Ил.Ватев), Реко, София, 2007.

 11. Ватев, Ил. Оплождане ин витро. В: Имунохимични и биотехнологични методи. Ръководство за студенти. София, 2013 (Изд. ХТМУ, под печег)

 12. Ватев, Ил. Отровни животни ; Ин витро оплождане. В: Ръководство за практически упражнения за студенти по медицина, дентална медицина и фармация. Реко, София 2013 (под печат).


 


 

ВНЕДРЕНИ НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ


 

І. Пионер в разработването и успешното прилагане на техниката за in vitro оплождане и други лечебни подходи на асистираната репродукция у нас (и Югоизточна Европа). След многогодишни експериментални проучвания и използване на собствени методични изобретения, техниката за „ин витро“ оплождане е усъвършенствана (санкционирано със спечелване на Националната младежка премия по медицина за 1982г) и по-късно приложена успешно на човек.

Повече от 70 мои научни публикации (от общо над 210 в различните области) и още толкова прояви в научни форуми (общо повече от 280 цитирания, известен общ Journal IF повече от 83 и Personal IF повече от 29) бележат развитието на новата за страната ни област – асистираната репродукция, като част от репродуктивната медицина. В годините, когато техниките за извънтелесно оплождане се разработваха, страната ни бе представлявана на практика само от лабораторията по in vitro оплождане и предимплантационна ембриология на Катедрата по биология (виж списък на научните публикации) Въз основа на мое предложение, от Министъра на здравеопазването и Председателя на МА, бе одобрена „ПРОГРАМА ЗА ОПЛОЖДАНЕ IN VITRO И ТРАНСФЕР НА ЗАРОДИШИ ПРИ ЧОВЕКА В МА“ (започнала първоначално като сътрудничество с НИАГ и координирана в началото от доц. Ст. Живков, а по-късно от мен – виж приложеният хронологичен международен IVF регистър на успешните екипи). Същностната, ключово важната биологична част от процедурите за „ин витро“ оплождане, както и биологичната част от трансплантацията на човешките зародиши извършвах на територията на Катедрата по биология –в Лабораторията за in vitro оплождане и предимплантационна ембриология.

След известни затруднения в гинекологичната част от дейностите,

 

 

първите успешни клинични бременности бяха регистрирани 1987г. и на 03.01.1988г се роди първото българско „ин витро“ дете – Илияна Тирилова (студентка и вече омъжена). След седмица тя бе последвана от второто ни „бебе от епруветка“ а след него и от деца, заченати по метода „вътрематочна инсеминация с in vitro обработени сперматозоиди“ /Vatev I.; Compt.Rend. Acad. Bulg.Sci., 1987, 40, 101-104/. Този ми принос в нашата медицина е отбелязан в регистъра на специализираното американско списание за асистирана репродукция /Vatev I.; J.in vitro Fert. Embryo Transfer, 1988,5,48-49;54/ , санкциониран е с наградата „отличник на МЗ“ и е удостоен с международен сертификат за интелектуална собственост върху метода за „ин витро“ оплождане при човека в България – WIPO PRIZE/03. 04.1988.

За пръв път у нас (започвайки от 1985г) разработих и микрохирургични техники (микроманипулиране с гамети) за асистирано оплождане като възможност за лечение на тежките форми мъжко безплодие – инжектиране на сперматозоид в овоплазмата /ИКСИ/, като и методи за генетична диагностика на ранни човешки зародиши ; 1998г са родени /Vatev et al.,BJMG, 1998,3,115-119/ първите наши ИКСИ бебета (при това разнополови близнаци).

Може да се твърди, че със споменатите по-горе разработки е създадено ново направление в лечението на човешкото безплодие у нас (а по-късно и школа), и че тези първи публикации може да се разглеждат като публикации с обществено значение – с тях България се причислява към страните успешно прилагащи асистираната репродукция.

В по-ново време, с моите сътруднички бяха разработени и модерните техники за предимплантационна генетична диагностика и селекция на “здравите“ зародиши. Този модерен подход би могъл да допълни, а в някои случаи да измести пренаталната диагностика и да послужи за превенция на някои наследствени болести в бъдеще.

С ключовото съдействие на ръководената от мен Лаборатория за in vitro оплождане към Катедрата по биология са основани други две звена за асистирано зачеване – в І-ва столична АГ болница „Св. София“ /Vatev et al.,:J.in vitro Fert. EmbryoTransfer,1990,7,119/ и първа „ин витро“ лечебна програма извън столицата - в Медицински университет, гр. Плевен /Vatev I.Ts.,G.T. Backardjiev: Human Reprod.,8,1993,149/.

Ръководех успешно работилата (от 1995г) Програма за лечение на безплодието „ТЕХНОБИОАСИСТЪНС“ и през 2001г основах наследилият я МЦ за асистирана репродукция „ТЕХНОБИОС“(с оценка от акредитациите –отличен 6). Разработките ми в тази част на Европа ми откриха възможност, като поканен специалист и/или под формата на работни посещения (1990- 2010г) да обменям опит/участвам в различни лечебни дейности на водещи центрове за асистирана репродукция в Париж, Лондон, Рим, Брюксел, Барселона, Лисабон, Хайделберг, Солун, Кейп Таун, Майами, Сидней, Калкута, Пекин, Рио де Жанейро, Виена, Анкара, Банкок, Мелбърн и др. С дългогодишния опит и постоянната връзка с опитни екипи, най-вероятно би могла да се обясни много добрата успеваемост на гореспоменатите наши програми/центрове. Още в началото тя бе 20% родени деца, а в по-ново време – сравнима и над средната за света успеваемост на лечението (над 33%, а при млади двойки над 40% родени след прилагане на асистирана репродукция деца – годишни отчети пред Изпълнителна агенция по трансплантация към МЗ). Данните до 2.009г,(получена обратна информация от родителите) са за повече от хиляда и триста родени у нас и в чужбина бебета след приложена асистирана репродукция с мое ключово участие (от тях повече от 1.000 след процедура за in vitro оплождане).

Заключение: От Лабораторията за in vitro оплождане на Катедрата започнаха своя път в асистираната репродукция лекари и биолози, които от своя страна предадоха опит на техни колеги за да имаме в близко време хиляди български деца заченати извън организма. Разработените и приложени за пръв път в Катедрата нови техники за подпомагане на човешката репродукция напоследък бяха държавнически оценени и чрез „Фонд асистирана репродукция“ към МЗ ежегодно се разпределят внушителни финансови средства на хиляди български безплодни двойки. Това бе и мисията на медицинската ми кариера, през която водещата нишка в изследванията бе директното приложение на резултатите в практиката.

 

ІІ. Авторски свидетелства за 2 изобретения (патенти) и 9 рационализации в областта експериментална/приложна ембриология и асистирана репродукция на човека

 

 1. Ватев, Ил., С.Киселички. Метод за култивиране на гамети и зиготи при кондиционирана газова фаза и устройство за осъществяването му. Рег. № 50/1980, Авторско удостоверение № 60/19.05.1980.

 2. Ватев, Ил., С.Живков. Метод за определяне и оценяване на оплождане в „ин витро“ система. Авторско свидетелство за изобретение № 33549, ИНРА рег. № 53589 с приоритет от 21.09.1981.

 3. Ватев, Ил., С.Живков. Метод за определяне на сперматозоиди, навлезли в перивителинното пространство. Авторско свидетелство за изобретение № 35274, ИНРА рег. № 56359 с приоритет от 26.04.1982.

 4. Ватев, Ил., Б.Арсов, В.Трънкаров. Многокамерни и двукамерни съдове за култивиране и манипулации с гамети и зиготи от бозайници. Рег.№ 151/1982, Авторско удостоверение № 1140/07.07.1982.

 5. Ватев, Ил. Метод за трансплантация на оплодени овоцити или сегментиращи зиготи от гризачи. . Рег.№ 446/1982, Авторско удостоверение № 1578/05.05.1983.

 6. Ватев, Ил., М.Вътова, А.Ватева. Техника за директно трансплантиране в яйцепроводите на ранни зародиши от гризачи. Рег.278/1985, Авторско удостоверение № 3176/30.07.1985.

 7. Живков, С., Ил.Ватев, Я. Маринов, И.Ненчев, Н.Станков. Апарат за „ин витро“ оплождане на човешки яйца и култивиране на ранни човешки зародиши. Рег.277/1985, Авторско удостоверение № 3189/01.08.1985.

 8. Ватев, Ил. Използване на хамилтънова спринцивка и микрометър при основните видове микроманипулации с овоцити и предимплантационни зародиши от бозайници. Рег.589 /1985, Авторско удостоверение № 3686/22.04.1986.

 9. Ватев, Ил., Я.Малинов, Н.Станков, И.Ненчев, Б.Цаков. Приспособление за поддържане на микроклимат при манипулиране и извършване на микрохирургични операции върху овоцити и предимплантационни ембриони от бозайници. Рег.590 /1985, Авторско удостоверение № 3687/24.04.1986.

 10. Ватев, Ил. Бърз начин за оценка зрелостта на аспирирани преовулаторни овоцити за целите на „ин витро“ оплождане при човека. Рег №45/1988. Авторско удостоверение №5423/26.07.1988.

 11. Ватев, Ил. Метод за биологично активиране на сперматозоидите за интраутеринна инсеминация – „ин витро“ капацитиране. Рег № 44/1988. Авторско удоставерение № 5607/21.11.1988.

 


 


 


 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ:


 


 

Медицинска биология и генетика (председател на дружеството от 2005 до 2010г)

Молекулярна медицина

Имунология на репродукцията

Дружество по акушерство и гинекология

European Society of Human Reproduction and Embriology-ESHRE (първият българин приет за член - № 127/1992)

Societe Francaise pour l’Étude de la Fertilite

American Society for Reproductive Medicine

Член на редколегията на научното списание ‘’Assisted Reproductive Technology/Andrology’’


 


 


 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ


 

Осъществявана чрез собствена Фондация „Асистирано оплождане и репродукция“ (основана 1994г) и чрез МЦ „Технобиос“, София. Благотворителната активност е главно във финансово подпомагане на безплодни семейства, снабдяване с уникална апаратура, специализации на сътрудници, спонсорство на научни форуми, дарения за учебния сектор на Катедрата и др.

 

 

 

 

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

 

Умения за работа със специализирана високо-технологична изследователска, аналитична, лечебно-диагностична (образна диагностика) и др. видове апаратура.

Работа с компютър и анализ на изображения

 


 

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, спортни, дизайнерски и др.

 


 

Художествена и wild-life фотография (І-ва награда на Съюза на българските фотографи за 1979г и на Министерството на околната среда и водите 1986г) ; Уникални авторски фотографии в утвърдени издания като „Country life”, “National geographic”, “British Birds” и на първите корици на списания като: „Защита на природата“,“ Българско фото“, „Природа и знание“ и много други, свързани с екологични проблеми и опазване на околната среда.

спортни прояви: В спортния архив на МА-София е запазен документален филм за проявите на университетския отбор по джудо, чийто капитан е студента Илия Ватев ; завършени курсове и практикуване на пещернячество и алпинизъм.

 

Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.

 

І. Водещ изследовател /ръководител на серия финансирани проекти:


 

Участие в съвместен европейски научен проект, финансиран от Сити Юнивърсити - Лондон и Европейската Комисия (от 1. 1. 94 до 31. 12. 95) между Великобритания, Холандия, Испания, Италия и България: „Развитие на децата и семейно функциониране при семейства, създадени в резултат на новите репродуктивни технологии“

 

Участие в международен научен проект, финансиран от Европейската Комисия (от 1. 1. 94 до 31. 12. 95) между 15 страни - Дания, Норвегия, Германия, Франция, Испания, Гърция, Холандия, Австрия, Швейцария, Италия, Великобритания, Полша, Унгария, Чехия и България:“Плодовитост, безплодие и човешки ембрион“


 

• „Пилотно разработане на модели за предимплантационна диагностика на базата на миши и човешки предимплантационни ембриони” , Договор Л-431 / 94-98, Финансиране - НФНИ – МОН. Ръководител и водещ изследовател – доц. д-р Илия Ватев

 

• „Изследване на най-честите анеуплоидии при човешки предимплантационни ембриони с различна степен на признаци на апоптоза”, Финансиране: Медицински университет – София, Договор 22 / 2002-2005,. Ръководител/Водещ изследовател – доц. д-р Илия Ватев

 

• „Изследване на хромозомните и цитоскелетни дефекти при овоцити и предимплантационни ембриони като главни причини за ранната ембрионална загуба при бозайниците”, Договор ВУ-Л-311 / 07, НФНИ – МОН. Водещ изследовател – доц. д-р Илия Ватев

(Проектът е в сътрудничество с Германския приматен център в Гьотинген, Германия)

 

• „Оценка на яйчниковия ресурс – анализ на плоидността и състоянието на хроматина при овоцити, изолирани от оперативно отстранена яйчникова тъкан”, Договор 40 / 2007, Медицински университет – София. Ръководител/ Водещ изследовател – доц. д-р Илия Ватев

 

• „Изследване на цитокератиновите и виментиновите интермедиерни филаменти при поликистоза на яйчника (PCOS)”

Договор № 37, проект № 48 от конкурса „Грант” за финансиране на изследователски проекти, 2012 (получил висока оценка за постигнати резултати).

Ръководител – проф. д-р Илия Ватев


 

ІІ. Полеви/екологични изследвания и консервационна дейност

Участие в български и международни екологични експедиции у нас и Евразия, Африка и Австралия.

Приноси: научни доказателства за екологията на нови и размножаващи се нови видове за България, за уточняване на миграционни пътища, проучвания върху биоразнообразието и др. ( отразени в над 50 публикации в тези области ; повече от 85 цитирания в специализирани научни списания с импакт фактор) ; сътрудничество с данни/авторства и съавторства в първата „Червена книга на България“, Изд. Б А Н 1985, три авторства/съавторства в капиталния европейски труд „The EBCC Atlas of European Breeding Birds ;Their Distribution and Abundance“, T. & A D Poyser. London, 1997, и в новата „Червена книга на България“, Изд. БАН, (e-ecodb.bas.bg / download/rdbpdf.zip - под печат). Съосновател на НПО „Българско дружество за защита на птиците“, 1987г.

Одобрени предложения за нови защитени местности/резервати в страната


 

ІІІ. Научно-популярни статии (малка извадка)

(при интерес други подобни публикации, както и десетки записи от участия в телевизионни предавания са на разположение и на:invitro-art.com)

 

Ватев,Ил.: Оплождане извън организма, сп.Здраве,11,1976,10-11.

Ватев,Ил.: "За ведро небе, за чиста земя", Предаване по Българското радио, програма "Хр.Ботев", излъчено на 23.02.1983, 13-13.30ч.

Roberts,J.,11.Vatev: Sakers of the Eastern Steppes. Country Life (London), 7, 1985, 324-325.

Vatev,I: Statut des rapaces diurnes en Bulgarie. Fonds D’Intervention pour les Rapaces, 11, 1985, 42.

Ватев,Ил.: За бебетата,"зачевани" в епруветка, сп.Здраве,2, 1986,16-18.

Ватев,Ил.: Съвременни възможности за борба с безплодието, в.Здравен фронт, 17.05.1986.

Ватев,Ил.:За някои биоинженерни микрооперационни техники, сп. Природа и знание, 3, 1987, 19-22.

Ватев, Ил.:На двата полюса на природозащитата, сп.Защита на природата, 5, 1990, 5-7.

Ватев, Ил.: Тайнството на живота. сп. Здраве, 6, 2000, 26-28.

Ватев, Ил.: В съзвучие с модерните тенденции. в. Форум медикус, бр.23, 19.05. 2003.

 

 

 

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Притежава такова от 18г възраст.

 

 

 

 

 


 

Professor Dr. Iliya Vatev, MD, PhD

C V - SHORT VERSION IN ENGLISH


 


Graduated in Medicine – Diplom M.D./Licence to practice medicine No 012110/1972, Sofia Higher Medical Institute. In 1973, elected Assistant-Professor in Department of Biology, Sofia Medical Academy. At 26, conducting experimental work on the field of reproductive biology/immunology and
in vitro fertilization techniques, a new departure for Bulgaria. In 1982 received Bulgaria’s National Award in Medicine for the first experimental achievements in this field (Diplom No 80/29.01.1982).On return from long term research fellowship in Paris on reproduction in mammals (specialization in INSERM–Centre d’Immuno-Parthologie, Hopitals Saint Antoine and Antoine Beclaire, Topics: “Immunology of gestation, in vitro fertilization and embryo transfer in rodents”, Adviser: Prof. Guy Andre Voisin) set in motion the application of in vitro fertilization techniques as a cure for severe cases of  human infertility.

In 1985, took a doctorate- Ph.D. in Medicine (Ph.D. Thesis: “Biological and Immunological Studies on in vitro Fertilization in Some Mammals”) and, following the birth of his - and Bulgaria’s - first ‘test-tube babies’, in January 1998, was elected Associate Professor and Head of Human IVF-ET Unit at the same department.

Worked in Italy on assisted reproduction (ART) under a NATO Invited Professors Fellowship (Topic: “Assisted Fertilization/ICSI”, Reproductive Medicine Unit, University of Bologna, Italy; Advisor: Prof. Carlo Flamigni) and between 1991-1998 has visited, by invitation, leading ART centers in all continents (among them around 2.5 years work at Geniki Kliniki IVF Center, Thessaloniki, Greece ; Advisors: Prof S. Mantalenakis, Dean of Aristotelian University, Thessaloniki and Assoc. Prof. B. Tharlatzis).
In 2001 Dr Vatev founded Medical Centre “Technobios” Ltd – the centre offers  treatment of human infertility using  the basic techniques, whose application in Bulgaria was introduced by the Cenre’s founder: in vitro fertilization and embryo transfer (IVF-ET); intracytoplasmic sperm injection (ICSI) and other micromanipulation techniques ; intrauterine insemination with husband’s or partner’s in vitro treated sperm. For IVF-ET and related methods the average success rate is usually above 30-35% (taken in home babies).
Till 2009 year has contributed to birth, via ART and others in vitro fertilization techniques (conduct the procedure in person), of over 1.300 babies in Bulgaria and outside the country.
 In 1999 till
2012 elected Head of the Department of Biology at Sofia Medical University and was more than 8 years’ membership of the Faculty Board at the same university.

Was Chief Researcher in a range of ART projects under the aegis of the Bulgarian Ministry of Education and Science and Sofia

 

Medical University and took part in two EU-funded projects  led by the University of Swansea (Wales) and City University, (London) (see list of publications and other documents including Sofia Medical University/other websites :

www.mu-sofia.bg ;

http://www.kb.medfac-sofia.eu/b_vatev_eng.htm) ;

www.invitro-art.com

Is author/co-author of several textbooks on medical biology for students of medicine and other medical disciplines  and was scientific advisor for 7  PH.D. Thesises in the field of ART .

Dr Vatev pioneered the development and application of ART techniques and especially in vitro fertilization methods in his country (first Bulgarian in vitro-babies born in 1988 - Vatev I.: High Fertilization Rate in Human in vitro Fertilization Procedure upon Using a Chemically Defined Medium. Compt. Rend Acad. Bulg. Sci.; 1987, 40, 101-104. ; Vatev I.: J. in vitro Fert. Embryo Transfer. 1988, 5, 48-49 & 54. ; Vatev et al.: BJMG,1998, 3, 115-119, also see references in section scientific publications). In 1988 he was awarded an international Certificate from World Intellectual Property Organization (Sofia WIPO Prize/03.04.1988) for the method in vitro fertilization of human ova and transfer of embryos in Bulgaria. As chief coordinator he helped  to set up other ART centers in Bulgaria (between them the first one in the country). His laboratory has afforded training to many Bulgarian and some foreign ART specialists. For nearly 41 years he has lectured on General and Reproductive Biology (also medical genetics and comparative anatomy) to medical students and recently years to post-graduates doctors including ginaecologists.
Member of many Bulgarian and foreign ART Societies: European Society of Human Reproduction and Embriology, Societe Francais pour L’Etude de la Fertilite, American Society for Reproductive Medicine, Editorial Board of International Journal “Assisted Reprod. Technology/Andrology” etc.

 

София, Октомври 2014 Подпис:

 

 

 

 

 От ляво на дясно: Ралица Жинкова, д-р Иван Буланов, д-р Цв. Маринова, Стефка Делимитрева, д-р Илия Ватев, д-р Васко Узунов, д-р Вера Дамянова, Иван Младенов, д-р Димитрина Димитрова, Румяна Коларова, Майя Маркова, д-р Недка Трифонова (академичен персонал на Катедра Биология)

 

 

проф. д-р Илко Илиев Карагьозов, доктор на медицинските науки


Академична кариера: Диплом за висше образование по медицина – лекар №015920/1966г, ВМИ-София. След конкурс, приет за асистент в Катедра по акушерство и гинекология на Висш медицински институт – София (1969г) ; 1974г – придобива специалност акушерство и гинекология, и след защитена канд. дисертация е назначен за старши асистент. Избран за доцент в катедрата 1986г., а след защита на докторска дисертация - за професор (1990г). ;
Научни публикации: Пет монографии; 10 участия като автор и съавтор в учебни помагала, учебници, ръководства и колективни трудове за студенти, специализанти и специалисти акушер-гинеколози; два пъти е редактор и автор на учебниците по акушерство и гинекология; повече от 70 публикации в наши научно-медицински списания и повече от 10 в немски, италиански, руски и чешки научни списания по акушерство и гинекология.
Преподавателска дейност: От 1969г. до 1986г., провежда семинари и упражнения със студенти медици и стоматолози, а от 1986г., редовно участва в лекционните курсове на Катедрата по акушерство и гинекология. Бил е научен ръководител на трима докторанти. Като водещ специалист, Проф. Карагьозов е обучавал по неговата специалност повече от 30 випуска студенти по медицина и стоматология, и повече от 18 випуска специалисти акушер-гинеколози.
Избираеми позиции: Три мандата Председател на Научното медицинско дружество по акушерство и гинекология, и почетен член на същото дружество от 2004г. Член на Европейската асоциация по инфекциозни болести в акушерството и гинекологията и на секцията на германското дружество по акушерство и гинекология “Цервикс утери”. Член на редакционния съвет на италианското списание по акушерство и гинекология. Три години е директор на Научния институт по акушерство и гинекология към Медицинска академия – София, два мандата (8год.) е ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология, Медицински университет – София и един мандат (4год.) е бил зам. ректор на същия университет.

 Проф. д-р Димитрина Димитрова - репродоктивен биолог и имонолог

д-р Минко Тодоров Еврев:

Диплом за завършено висше образование по медицина – лекар № 40116/1993г (следвал е в България, Зимбабве (University of Harare - devision of CambridgeUK) и ЮАР (Кейп Таун и University of Durban - Westville Natal South Africa). Практикува обща медицина и акушерство и гинекология в II МБАЛ, София и “Майчин дом”, Софийски медицински университет, където през 2003г полага успешно държавен изпит по специалност акушерство и гинекология. В тази университетска болница е провел и следните по-значими индивидуални обучения за следдипломна квалификация:

 • ехографска диагностика (удостоверение № 70-3/2004г)
 • нови репродуктивни методи (удостоверение № 121-1/2004г)
 • гинекологична ендокринология (удостоверение № 1-10/2004г)
 • безплоден брак (удостоверение № 1-13/2004г)
 • колпоскопия и деструктивно лечение на маточната шийка (удостоверение № 56-1/2005г)
 • гинекологична лапароскопия и хистероскопия (удостоверение № 1-23/2005г)
 • компютърна грамотност- професионално обучение (съобразено с изискванията на НЗОК) удостоверение №854/ 2005г.

Д-р Еврев се е запознал на място с дейността по асистирана репродукция на световно известния център в Department of Obstetrics & Gynaecology, University of Cape Town, под ръководството на проф. д-р Крюгер, както и на центъра за “ин витро” оплождане в клиниката Reproduktiewe Biologie Eenheid, Tygerberg, Кейп Таун, ЮАР.
Член на Българското дружество по акушерство и гинекология и на Асоциацията по семейно планиране. Редовно участва в конгреси и симпозиуми по проблемите на гинекологията и човешкото безплодие.Д-р Мартин Лубих - специалист анестезиолог и специалист вътрешни болести

 • Диплом за завършено образование по медицина № 010667/1992г
 • Диплом за специалност по вътрешни болести № 006549/2000г
 • Диплом за специалност анестезиология № 009199/2004г

Д-р Велимир Папазов - специалист анестезиолог

 • Диплом за завършено висше образование по медицина №008717/1989г.
 • Диплом за специалност анестезиология № 003226/1996г.
 • Провел е следните курсове и индивидуални обучения за следдипломна квалификация: регионална аналгезия (удостоверение № 92-5/2003г) интензивно лечение при критично болни (удостоверение № 132-8/2003г)
© 2020 Медицински център ТЕХНОБИОС. Всички права запазени. дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават